Aeria Games Europe GmbH kullanım şartları

Aeria Games Europe GmbH kullanım şartları

Aeria Games Europe GmbH (aşağıda “Aeria Games” olarak anılacaktır) çeşitli kullanım cihazları için aeriagames.com ve diğer kanallar aracılığıyla oyunlar sunmaktadır.

Burada bir taraftan, (bu kullanım şartlarında) „sabit kullanım cihazları“ olarak anılacaktır) PC’ler ve benzeri kullanım cihazları için online oyunlar söz konusudur. Bu oyunlar kısmen indirilebilir ya da doğrudan tarayıcıda oynanabilir. Diğer taraftan, (bu kullanım şartlarında) „mobil kullanım cihazları“ olarak anılacaktır) akıllı telefonlar, tabletler veya diğer mobil kullanım cihazları oyunlar söz konusudur. Bunların haricinde, (bu kullanım şartlarında) „Connected Devices“ olarak anılacaktır) Streaming veya set üstü kutular, akıllı televizyonlar ya da benzeri kullanım cihazları vardır. Sabit kullanım cihazları, mobil kullanım cihazları, Connected Devices bu kullanım şartlarında tek olarak veya birlikte „kullanım cihazları“ olarak da anılacaktır. Bazı oyunlar sadece (bu kullanım şartlarında „Social Games“ olarak anılacaktır) sosyal iletişim ağları üzerinden buna uygun kullanım cihazları kullanılarak oynanabilir.

Tüm bu oyunlar bu kullanım şartlarında tek olarak veya birlikte „oyun“ ya da „oyunlar“ olarak anılacaktır. Bazı oyunlar farklı kullanım cihazlarında (bu kullanım şartlarında „çoklu platform oyunları“ olarak anılacaktır), kısmen çapraz platformda aynı içerik ve puanlara erişim ile (bu kullanım şartlarında „Crossplatform oyunları “olarak anılacaktır) kullanılabilir. Oyun kullanıcıları kullanım şartlarında „kullanıcı“ olarak anılacaktır.

Yukarıda açıklanan oyunlara, örneğin mevcut ek hizmetlerin yanı sıra sanal mal, indirilebilir içerikler, ek paketler, sunucu değişikliği, oyun içinde isim değişiklikleri veya diğer ek fonksiyonlar (örneğin forumlar, sohbet, kullanıcılar için profil sayfaları, Rankings, vs.) ile değiş tokuş edilebilecek sanal para edinimi (bu kullanım şartlarında birlikte „Premium-Features“ olarak anılacaktır) de dahildir. Sunulan ücrete tabi Premium-Features ile örneğin ilgili oyunun kurallarına bağlı olarak belirli bir süre için belli ek özelliklerin kullanılması mümkündür.

İçindekiler:

§ 1 Uygulama alanı

§ 2 Katılma hakkına sahip kullanıcılar

§ 3 Başvuru / Sözleşmelerin gerçekleşmesi

§ 4 İptal hakkı

§ 5 Kullanım sınırları / Yasaklanan davranış şekilleri

§ 6 Sanal para / Premium-Features / Ödeme işlemleri / Veri bağlantıları

§ 7 Kullanıcıların yükümlülükleri ve sorumlulukları

§ 8 İyileştirmeler / Özellikler / Beta testleri / Hatalar

§ 9 Sorumluluk sınırlaması / Erişilebilirlik

§ 10 Yabancı İçerikler / Sorumluluk

§ 11 Sınai korunma hakları ve telif hakları / Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik

§ 12 Sözleşme süresi, Olağan fesih / Sanal ev kuralları / Olağanüstü fesih

§ 13 Kazanç oyunları / Turnuvalar / Yarışmalar

§ 14 Veri koruma

§ 15 Kullanım şartlarında değişiklikler

§ 16 Son Hükümler

§ 1 Uygulama alanı

1.1 Aeria Games kullanıcılara, kendisinin mevcut teknik ve işletme olanakları dahilinde oyunlara katılımı sağlamaktadır. Aeria Games, oyunlarla ilgili tüm hizmetleri sadece bu kullanım şartları temelinde (aşağıda „kullanım şartları“ olarak anılacaktır) verecektir.

1.2 Aeria Games kullanıcıların olası genel ticari işlem şartlarının geçerliliğini kabul etmez. Kullanıcıların olası genel ticari işlem şartları ancak, Aeria Games’in bunları açık ve yazılı olarak kabul etmesi halinde sözleşmenin bir parçası olacaktır.

1.3 İlgili oyunların diğer oyun kuralları, kullanım şartları, katılma şartları ve iletişim kuralları (bu kullanım şartlarında(bu kullanım şartlarında birlikte „oyun kuralları“ olarak da anılacaktır) bunların web sitelerinde ya da oyunlarda duyurulacaktır. Kullanıcı bu oyun kurallarını katılımı ile aynı şekilde bağlayıcı olarak kabul eder.

1.4 Bu kullanım şartları ve oyun kuralları arasında tutarsızlıklar olması halinde, oyun kurallarına kullanım şartlarına karşı açıkça bir öncelik tanınmadığı müddetçe kullanım şartları oyun kurallarına göre önceliklidir.

1.5 Aeria Games oyunlar için, örneğin App-Stores ve Sosyal iletişim ağları gibi üçüncü şahısların hizmetlerinden yararlanabilir (bu kullanım şartlarında “üçüncü şahıs hizmetleri” olarak anılacaktır). Aeria Games’in talimatı üzerine hareket eden üçüncü şahıs hizmetleri üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmetler değildir. Üçüncü şahıs hizmetleri Aeria Games tarafından sağlanan hizmetler değildir. Bunlar, Aeria Games veya üçüncü şahıslar tarafından uygun bir şekilde belirtilir. Üçüncü şahıs hizmetleri ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorular bu kullanım şartlarından etkilenmez. Aeria Games üçüncü şahısların hizmetlerinden sorumlu değildir. Üçüncü şahıs hizmetleri muhtemelen bunları sunanların genel ticari işlem şartlarına tabidir.

1.6 Mobil kullanım cihazları ve Connected Devices uygulamaları (bu kullanım şartlarında „Apps“ olarak anılacaktır) genellikle doğrudan Aeria Games’den değil bir üçüncü sunucudan (bu kullanım şartlarında „App-Store“ olarak anılacaktır) temin edilecektir. Bunun için icabı halinde ayrı bir kullanıcı hesabı gerekir. 6.11 maddesi bağlamındaki puanlar, Highscores ve başarı ödülleri veya In-App-Purchases (bu kullanım şartlarında birlikte „puanlar“ olarak anılacaktır) muhtemelen kullanılan mobil cihaz veya Connected Device üzerinde kurulu uygulamaya bağlıdır ve aktarılamaz. Kullanıcı, uygulamanın silinmesi ve sonra yeni kurulması ya da mobil cihazının veya Connected Devices’nin değiştirilmesi ve sonra uygulamanın yeni kurulması halinde Aeria Games’den puanların başka bir mobil cihaza ya da Connected Device üzerine aktarılmasını talep edemez. Aeria Games, mobil veri bağlantıları ve/veya mobil kullanım cihazları ve/veya Connected Devices ile oynarken oyun deneyiminin eşdeğer olmasını garanti etmez. Özellikle grafik, ses kalitesi ve oyunun yanıt verme hızı sabit veri bağlantıları ve/veya sabit kullanım cihazları ile oynamadan daha kötü olabilir. Bazı özellikler ve içerikler kullanılamayabilir.

§ 2 Katılma hakkına sahip kullanıcılar

2.1 Aeria Games tarafından sunulan oyunlar sadece tüketicilere yöneliktir. Oyunların ticari amaçlar için kullanılmasına izin verilmez. Oyunlara katılım sadece eğlence amaçlıdır

2.2 Oyunlara sadece, reşit veya onların yasal temsilcilerinin kullanımı kabul ettiği kişiler katılabilir. Hesapları ya da oyun kayıtları Aeria Games tarafından 5.17 – 5.19 maddeleri veya 12. madde uyarınca bloke edilen kişiler kesinlikle oyunlara katılamazlar.

2.3 Kullanıcı, hesap açma veya bir oyuna katılımı ile reşit olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olduğunu temin eder. Kullanıcı reşit değilse, yasal temsilcisinin onayının olduğunu temin eder. Aeria Games, kullanıcının reşit olduğunun belgelendirilmesi için yazılı bir kanıt belgesi ya da yasal temsilcisinin onayını her zaman talep etmeye yetkili olmakla beraber buna zorunda değildir.

2.4 Reşit olmayan bir kullanıcının, hesabını reşit olduktan sonra da kullanması halinde, reşit olduktan sonra bu izni iki hafta içinde Aeria Games’e iptal ettiğini bildirmemesi durumunda, reşit olmadan önce hesabı ile ilgili yapılan sözleşmeler kabul edilmiş sayılacaktır.

§ 3 Başvuru / Sözleşmelerin gerçekleşmesi

3.1 Sosyal olmayan bir oyuna katılım için önceden bir kayıt yapılması ve Aeria Games’de bir üye hesabının oluşturulması (bu kullanım şartlarında „hesap“ olarak anılacaktır) gereklidir. Kullanıcı kaydı ilgili oyunun web sitesinde, doğrudan ilgili oyunun web sitesinde, oyun içinde, sosyal ağın kayıt fonksiyonları üzerinden (örneğin Facebook Connect ya da başka bir web sitesi veya Landing Page aracılığıyla) yapılır. Aeria Games buna ek olarak, kullanıcının e-posta adresinin Aeria Games tarafından gönderilen bir e-posta yoluyla doğrulanması için bir yöntem kullanabilir. Bir hesabın başarıyla oluşturulmasından sonra kullanıcı bir veya daha fazla oyuna ve kullanılabilirliğe bağlı olarak oyuna ait diğer hizmetlerin kullanımı için (örneğin ilgili forumun kullanımı) kaydını yaptırabilir (bu kullanım şartlarında „oyun kaydı“ olarak anılacaktır).

3.2 Sosyal oyunlara katılım için, sosyal ağ içinde sosyal oyunların sosyal ağ üye hesabı ile irtibatlandırılması gerekir. Üyelik hesabı için ilgili sosyal ağın genel ticari işlem şartları geçerlidir. Bağlantı sırasında Aeria Games’e sosyal ağ tarafından oyuncunun kişisel verileri sağlanır. Veri toplama ve veri kullanımı hakkındaki ayrıntılı bilgiler ilgili oyunun veri koruma beyannamesinde görülebilir.

3.3 Kullanıcı, kullanım şartlarını kayıt formunu göndermeden önce çıktısını alabilir veya sabit bir veri taşıyıcısına kaydedilebilir.

3.4 Kullanıcı kaydını göndermekle Aeria Games’e bir kullanıcı sözleşmesinin yapılması için teklifte bulunur (bu kullanım şartlarında “kullanıcı başvurusu” olarak anılacaktır). Ancak sözleşme bununla değil, ancak kullanıcı başvurusunun Aeria Games tarafından kabulü ile gerçekleşir. Aeria Games, kullanıcı başvurusunun ulaştığını elektronik olarak kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresine teyit eder. Başvurunun ulaştığının bu şekilde teyit edilmesi henüz kullanıcı başvurusunun kabul edildiği anlamına gelmez. Ancak, kullanıcı başvurusunun kabulü bunun açıkça belirtilmesi halinde başvurunun ulaştığının teyidi ile birlikte mümkün olabilir. Bunun haricinde kabul işlemi ulaşma teyidi dışında açıkça ya da Aeria Games tarafından ilk ifa ediminden sonra da gerçekleşebilir. Bir hesabın açılması için bir sözleşmenin yapılması, oyunlara katılım veya bunların sanal para veya Premium-Features’ı kullanımı konularında bir hak talep edilemez.

3.5 Kullanıcının Aeria Games’in hizmetlerine abone olması ve bunun için belirli bir süreyle para ödemek zorunda olması halinde Aeria Games ile ücrete tabi bir abonelik sözleşmesi yapar. Bu esnada bir abonelik siparişi, bir abonelik sözleşmesinin kullanıcı tarafından bağlayıcı olarak talep edilmiş olması anlamına gelir. Abonelik için bir sözleşmenin akdi ancak Aeria Games tarafından e-posta yoluyla gönderilen kesin kabul beyanı ile gerçekleşir.

3.6 Aeria Games kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu kontrol etme hakkına sahiptir, ancak zorunda değildir. Bu, diğerlerinin yanı sıra örneğin kimlik kanıtı olarak bir kimlik kartı gibi belgelerin gönderilmesi talep etmekle yapılabilir. Aeria Games, bir hesabın açılması için böyle bir kontrolü şart koşabilir.

3.7 Aeria Games oyun kaydı için oyuna özel bir üye adı ve bir şifre bırakılmasını isteyebilir. Bu sadece oyunda kimlik tespiti ve başka bir hesabın oluşturulmamasını sağlamak içindir. Aeria Games bazı oyunlar için sadece pazarlama kanalını sağlar. Bu oyunlar başka bir sağlayıcı tarafından işletilmektedir (bu kullanım şartlarında „yabancı oyunlar“ olarakanılacaktır). Yabancı oyunlara katılım için bir hesap ile yabancı oyunlar ile ilgili genel ticari işlem şartlarının ek olarak kabulü gereklidir. Kullanıcı oyun tercihi sırasında bir yabancı oyunun söz konusu olup olmadığı ve sağlayıcının katılım için belirlediği şartlar konusunda bilgilendirilir.

3.8 Her hesap kendine ait bir e-posta adresi ile ilişkilendirilir. Bir kullanıcı tarafından oluşturulabilecek hesap sayısı beş ile sınırlıdır ve her hesap için ayrı bir e-posta adresi kullanılmalıdır. Bir hesap tüm oyunlar için kullanılabilir.

§ 4 İPTAL AÇIKLAMASI

4.1 İptal hakkı:

Bu sözleşmeyi 14 gün içinde bir neden belirtmeden iptal etme hakkına sahipsiniz.

İptal süresi, sözleşmenin yapıldığı günden itibaren on dört gündür.

İptal hakkınızı kullanmak için bizi (Aeria Games Europe GmbH, Schlesische Str. 27, Aufgang C, 10997 Berlin, Telefon +49 (0) 30 / 340 600 666, Faks +49 (0) 30 / 340 600 697 E-posta info@aeriagames.com) açık bir beyanla (örneğin posta yoluyla gönderilen bir mektup, faks ya da e-posta ile) bu sözleşmeyi iptal etme ile ilgili kararınız hakkında bilgilendirmeniz gerekmektedir. Bunun için madde 4.4'deki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bunu kullanmak zorunlu değildir.

İptal süresinin korunması için iptal hakkının kullanılması ile ilgili bildirimi iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

4.2. İptalin sonuçları

Bu sözleşmeyi iptal ettiğiniz takdirde, nakliye masrafları dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızdan sunulan en uygun standart teslimattan farklı bir teslimat seçmenizle ilgili ek masrafların dışında) size sözleşmeyi iptal bildirinizin bize ulaştığı günden itibaren gecikmeden ve en geç 14 gün içinde geri ödeyeceğiz. Sizinle açıkça başka bir şey kararlaştırılmadığı müddetçe bu geri ödeme için sizin ilk işlemde kullandığınız ödeme aracının aynısını kullanıyoruz; bu geri ödeme nedeniyle sizden hiçbir şekilde herhangi bir ücret kesilmeyecektir.

4.3. İptal hakkının zamanından önce sona ermesi

Fiziksel olmayan bir veri taşıyıcının teslimatı ile ilgili bir sözleşmedeki iptal hakkınız, sözleşmenin uygulanmasına iptal süresi dolmadan başlamamızı açıkça kabul etmeniz ve bu kabulünüz ile sözleşmenin uygulanmasının başlamasıyla birlikte iptal hakkınızı kaybedeceğiniz hakkında bilgi sahibi olduğunuzu onaylamanız halinde zamanından önce sona erecektir.

İptal açıklamasının sonu

4.4 Örnek çekilme formu

Bu satış sözleşmesinden çekilmek için , lütfen bize aşağıdaki bilgileri iletin:

Aşağıdaki ürünleri satın almak(*)/aşağıdaki hizmetlerden yararlanmak için imzaladığım/imzaladığımız sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz (*)

Düzenlendiği tarih (*)/alındığı tarih (*)

Müşteri(lerin) adı(adları)

Müşteri(lerin) adresi

Müşteri(lerin) imzası (sadece basılı formlarda)

Tarih

*) Lütfen gereksiz kelime ya da ifadeyi silin.

Alıcı:

Aeria Games Europe GmbH,
Schlesische Strasse 27, Aufgang C,
10997 Berlin, Germany
Telefon: +49 (0) 30 340 600 666
Faks: +49 (0) 30 340 600 697

Email Adresi: info@aeriagames.com

§ 5 Kullanım sınırları / Yasaklanan davranış şekilleri

5.1 Aeria Games oyunları sadece sözleşmeye uygun kullanım için sunmaktadır. Hesaplar ya da oyun kayıtlarının otomatik olarak oluşturulması veya kaydına izin verilmez. Otomatik olarak oturum açmaya izin verilmez. Sunuculara bağlanmak için sadece resmi, Aeria Games tarafından sağlanan Clients ve Apps veya web siteleri kullanılabilir. Kullanıcı, örneğin sunucu emülatörleri gibi başkalarının oyununun oynanabileceği hiçbir destek, ev sahipliği, bağlantı kurma olanaklarını yaratamaz ve bunları başkalarına sağlayamaz.

5.2 İlgili oyunun oyun kurallarının bunu yasaklamadığı müddetçe, aynı kullanıcının aynı oyuna birden fazla hesap veya oyun kayıtları ile katılması mümkündür. Oyun kuralları, bir kullanıcının birden fazla hesap ve/veya oyun kayıtları ile katılımı için kısıtlamalar içerebilir.

5.3 Kullanıcı, hesabını ya da bireysel oyun kayıtlarını Aeria Games’in önceden yazılı onayını almadan üçüncü şahıslara aktaramaz. Aeria Games’in onayı, onayda açık olarak belirtilmediği müddetçe para karşılığında bir aktarma işlemi yapma hakkını doğurmaz. Aynı şey, kullanıcının oyun içinde oluşturduğu bireysel karakterler, oyun figürleri ve avatarlar için de geçerlidir.

5.4 Kullanıcı, Aeria Games’in bir oyunu ya da diğer hizmetleri ile ilgili olarak işlev ya da oyun akışını bozabilecek programlar, mekanizmalar veya yazılımlar kullanamaz. Kullanıcı, Aeria Games’in teknik kapasiteleri için kabul edilemez veya aşırı bir yüke neden olabilecek hiçbir önlem alamaz. Aeria Games tarafından açıkça ve yazılı olarak onaylanmadıkça kullanıcının, özellikle Aeria Games tarafından oluşturulan içerikleri engellemesine, üzerine yazmasına veya değiştirmesine izin verilmemektedir.

5.5 Kullanıcı, oyunlar veya diğer hizmetlerin performans ve kullanılabilirliğini tehlikeye sokabilecek tüm işlemlerden kaçınacaktır.

5.6 Kullanıcının, önceden Aeria Games’in açık yazılı onayını almadan bir oyuna öğeler eklemesine ya da bir oyunun öğelerini değiştirmesine, silmesine veya farklı bir biçimde değiştirmesine izin verilmez. Özellikle, kullanıcının grafik öğeleri kopyalamasına, almasına, başka yerlerde kullanmasına ya da oyunların kaynak kodunu tekrar üretmeye çalışmasına izin verilmez. Bu, tekrar üretmeye Telif Yasasının 69e maddesi uyarınca izin verilmiş olması halinde geçerli değildir.

5.7 Kullanıcı puanlara veya oyun akışına müdahale eden yardımcı araçları kullanamaz (özellikle „Bots“, „Hacks“ veya „Cheats“) diye tabir edilen araçları). Kullanıcı aynı zamanda bu gibi yardımcı araçları sunamaz veya övemez. Kullanıcının, örneğin bir oyun veya münferit oyun özelliklerini sistematik veya otomatik kumanda ile üçüncü şahısların yazılımlarını veya diğer uygulamalarını kullanarak kendisine sanal para, öncelikli özellikler veya diğer avantajlar sağlaması özellikle yasaktır. Aynı şey, program hatalarından planlı bir şekilde kendi çıkarına yararlanılması için de geçerlidir („Exploits“).

5.8 Kullanıcının, oyun kuralları buna istisnai olarak açıkça izin vermediği müddetçe, oyun içinde veya dışında – hangi şekilde olursa olsun – üçüncü şahıslara sanal mal veya sanal para satması, satın alması, kiraya vermesi, kiralaması, sunması, kabul etmesi, yayması ve çoğaltması yasaktır. Böyle bir istisna özellikle, oyundaki sanal mal ve sanal para ile ticaret için Aeria Games tarafından sağlanan bir oyun ya da sistem olduğunda söz konusudur. Bu durumda sanal mal ve sanal para biriminin bir kullanıcıdan diğerine aktarılmasına ancak, bunun oyun içinde veya dışında bedelsiz yapılması ya da bedelin sadece aynı oyundaki sanal mal ve sanal para cinsinden olması ve oyun içinde oyun tarafından bunun için sağlanan bir fonksiyon ile aktarılması halinde izin verilir. Aynı oyundaki sanal para ve sanal maldan başka bir bedel karşılığında sanal para birimi ve sanal mal edinimi kesinlikle yasaktır. Oyun içinde kullanıcı tarafından mukayese edilebilir bir bedel ödenmeksizin büyük ölçüde sanal para veya sanal mal işlemi veya değiş tokuşu yapılmış olması 5.8 maddesinin ihlali şüphesini doğurur. Kullanıcı aksini kanıtlama hakkına sahiptir.

5.9 Yukarıda sözü geçen yasağın nedeni, Aeria Games’in oyun içerikleri ve oyunların içinde edinilen varlık ve statü pozisyonlarının kullanıcılar tarafından her zaman bir oyun olarak kabul edilmesini sağlamak için çıkar amaçlı kullanılmasını önlemeye çalışmasıdır. Yukarıda belirtilen satış yasağının ihlali, kullanıcı hesabının derhal kapatılmasına yol açar.

5.10 Kullanıcı, oyunlarda çok sayıda diğer kullanıcılarla birlikte oynadığının ve onlarla iletişim halinde olduğunun farkındadır. Başarılı bir takım oyununun sağlanması için oyunun kurallarına uyulması gerekmektedir. Kullanıcı oyun kurallarını bağlayıcı olarak kabul eder. Kullanıcı, oyun yönetimi tarafından temsil edilen Aeria Games’in talimatlarına uyacaktır. Kullanıcı ayrıca, oyunların akışını ve başarılı bir takım oyununu bozan tüm işlemlerden kaçınacaktır.

5.11 Kullanıcı hizmetlerin kullanımında ceza kanunları ve gençliği koruma hükümleri veya üçüncü şahısların hakları gibi yürürlükteki mevzuatı ihlal etmeyecek ve oyunlarda hiçbir yasadışı veya ahlaka aykırı içerik kullanmayacak ve aktarmayacaktır. Bunların arasında özellikle aşağıdaki içerikleri (üye adları, karakter adları, birlik adları vs. dahil) sayabiliriz:

Aşağılayıcı, ırkçı, cinsiyetçi, pornografik, müstehcen, halkı kışkırtıcı, şiddet veya savaşı yücelten,

Çocuklar veya gençleri ahlaki açıdan ciddi derecede tehlikeye sokan ya da onların refahını olumsuz yönde etkileyen,

Aeria Games’in itibarına zarar verebilecek ve

Telif hakları, patentler, markalar veya diğer mülkiyet hakları, kendi resmi üzerindeki hak ve diğer kişilik hakları veya diğer üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeye uygun olan içerikler.

5.12 Kullanıcının oyunlarda üçüncü şahısların ürünleri veya programları için ticari reklam, talep edilmemiş toplu postalar ile istenmeyen reklamları yayınlaması yasaktır. Kullanıcı üçüncü şahısların özel hayatına saygı gösterecektir. Kullanıcının yetkisi olmadan üçüncü şahısların telif hakları ya da diğer haklarla korunan eserlerini oyunlarda yayınlaması yasaktır. Kullanıcı bu tür içeriğe sahip tekliflere atıfta bulunamaz.

5.13 Web sitelerinde veya oyunlarda Aeria Games’in açıkça ve yazılı olarak verdiği izin hakkı saklı olmak üzere, oyunlara dış web siteleri ve bilgi kaynaklarına atıflar (bu kullanım şartlarında “Bağlantılar” olarak anılacaktır) ile kısa yollar ve diğer bağlantıları (örneğin, buton) eklemek kesinlikle yasaktır. Bu konuda etkinleştirilmemiş web adresleri (URLs) ve bunların bölümleri de bağlantılar olarak kabul edilir.

5.14 Aeria Games 5. maddeye aykırı davranışları engelleme hakkına sahiptir. Aeria Games, kullanıcının ilgili içeriklerini silme hakkına da sahiptir. Bu, kullanım şartlarına veya oyun kurallarına karşı bir ihlal için somut ipuçlarının bulunması ya da içeriklerin başka bir biçimde yasalara aykırı olması halinde de geçerlidir. Silinmiş içeriklerin eski haline getirilmesini talep etme söz konusu değildir. Böyle bir hak talebi, eski haline getirmenin teknik nedenlerden ötürü mümkün olmadığı zaman da söz konusu değildir.

5.15 Aeria Games bu nedenle, kullanıcıların sözleşme yükümlülükleri ihlallerini ortaya çıkarmak için uygun önlemler alma ve programlar kullanmaya yetkilidir. Haklı şüphe durumunda Aeria Games kullanıcıya yazılı olarak görüş bildirmesi için bir süre koyabilir. Kullanıcının görüş bildirisi ihlal şüphesini veya bir kullanıcının kusurlu eylemi ortadan kaldırmak için yeterli değilse Aeria Games bir kusurlu sözleşme yükümlülüğünden yola çıkma hakkına sahiptir. Aeria Games bireysel eylemlerin 5.1 – 5.13 maddelerine uygun olup olmadığını kontrol etme ve – gerektiği takdirde – eylemleri engelleme hakkını saklı tutar.

5.16 Aeria Games, yasal mevzuatın buna izin vermesi ya da mahkemece verilen veya idari kararların bunu gerekli kılması halinde, kullanıcıların veri ve içeriklerini üçüncü şahıslara aktarmaya ve/veya silmeye yetkilidir. Bu, kullanıcı verilerinin açıklanması için de geçerlidir.

5.17 Kullanıcının özellikle 5.1 ila 5.13 madde hükümlerine göre sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlu olarak ihlal etmesi halinde Aeria Games, önceden uyarı ve engelleme tehdidinde bulunarak kullanıcının hesabına veya bazı oyunlara erişimini geçici olarak kapatmaya yetkilidir. Hesabın engellenmesi ile kullanıcı hesabına ve tüm oyunlara erişimini kaybeder.

5.18 Karşılıklı çıkarlar göz önünde bulundurulduğunda erişimin derhal engellenmesini haklı kılan özel durumların mevcut olması halinde bir kapatma uyarısının yapılması zorunlu değildir.

5.19 Aeria Games kullanıcıyı iptal nedeni hakkında bilgilendirecektir. Erişimin engellenmesi, oyun dışı bırakılan bir kullanıcıya ait olan tüm içerikler ve bilgilerin Aeria Games tarafından veri tabanından ve oyunlardan derhal kaldırılabilmesini de kapsar. Aeria Games, sanal ev kurallarının uygulanması kapsamında diğer, daha hafif önlemleri de alabilir. Bunlar, özellikle 5.8 ila 5.13 maddeleri hükümlerini ihlal etme halinde forumlara erişimin geçici olarak engelleme veya kullanıcıyı sohbet odalarında kendini ifade etmekten hariç tutma gibi önlemler olabilir.

5.20 Erişimi engellenen bir kullanıcının, eğer hesabı kapatılmışsa, Aeria Games’in önceden kesin yazılı onayını almadan yeniden bir hesap oluşturması ya da erişimin engellendiği bir oyun için yeniden bir oyun kaydı yaptırması yasaktır. Aeria Games’in bu yasağın ihlal edildiğini tespit etmesi halinde, Aeria Games önceden uyarmadan bu hesabı veya oyun kaydını kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir.

5.21 Aeria Games’in kullanıcının erişimini engellemeye yetkili olması, Aeria Games’in kullanıcının aynı şekilde bu oyun ile ilişkili olan (örneğin, ilgili oyunun forumları, v.s.) diğer hizmetlere erişimini de engelleme hakkına sahip olduğunu gösterir.

5.22 Bu 5. madde hükümleri Aeria Games’in fesih hakkını ve özellikle 12. madde kapsamındaki olağanüstü fesih hakkını kısıtlamaz. Bu hükümler, aynı şekilde Aeria Games’in ev kurallarını uygulamasını da kısıtlamaz.

§ 6 Sanal para / Premium-Features / Ödeme işlemleri / Veri bağlantıları

6.1 Kullanıcı oyunlardan genellikle ücretsiz olarak yararlanabilir (bu kullanım şartlarında „Free-2-Play“ olarak anılacaktır). Bunun yanı sıra kullanıcı oyunlarla bağlantılı sanal para ve Premium-Features satın alabilir. Bir hizmetin ücrete tabi olması halinde kullanıcı bu konuda ve iptal hakkı konusunda bilgilendirilecektir. Kullanıcının buna abone olmasının dışında, periyodik olarak hizmet sağlanması gibi bir yükümlülük söz konusu değildir. Ne bu sözleşme, ne de bir kullanıcı hesabı veya bir oyun kaydı kullanıcıya ilgili ücretleri ödemeden takip eden olası oyun yayınları veya geliştirmelerini veya benzeri ek ürünleri kullanma hakkını vermez.

6.2 Kullanıcı genellikle oyunlar için sanal paralar kazanma olanağına sahiptir. Bu sırada kullanıcılar genellikle bir ya da birden fazla oyun için sanal para kazanırlar. Bu, hesap veya oyunun kullanılabilirliğine göre olur. Kullanıcı tarafından kazanılan sanal para örneğin sanal mal ve/veya diğer Premium-Features ile değiş tokuş edilebilir. Sanal para almanın yanı sıra Aeria Games kullanıcılara oyuna bağlı olarak bir ücret karşılığında Premium-Features’dan yararlanma olanağı da sunabilir. Aeria Games kullanıcıya söz konusu hizmetlerin biri veya daha fazlası için abonelik teklifi de yapabilir. Aeria Games sanal para veya Premium-Features ile ilgili işlevleri, şartları ve fiyatlarına kullanıcı talep etmeden önce ilgili oyunda veya Aeria Games’in web sitesinde her defasında ayrı ayrı işaret eder.

6.3 Bir abonelik sözleşmesinin yapılması durumunda Aeria Games kullanıcının kredi kartı veya banka hesabından abonelik ücreti ve tahakkuk eden katma değer vergisini çekmeye yetkilidir. Aboneliğin hizmet kapsamı ve fiyatlar sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan fiyat ve hizmet listesine bağlıdır ve https://billing.aeriagames.com/index.asp? web sitesinde veya oyunlarda her zaman görüntülenebilir. Abonelik sözleşmesi hizmet listesinde belirtilen süre için geçerlidir. Abonelik süresi kullanıcının aboneliği madde 12.4 uyarınca feshedinceye kadar her seferinde otomatik olarak asıl süre kadar yenilenir. Kullanıcının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde abonelik otomatik olarak sona erer ve oyunlara erişimi Free-2-Play özelliklerinin kullanımı ile sınırlanır.

6.4 Oyunlar, bunları sorunsuz olarak kullanabilmek için farklı teknik donanımlar (örneğin ekran kartı, tarayıcı vs.) gerektirebilir. Aeria Games kullanıcıya sanal para, Premium-Features ve/veya abonelik satın almadan önce hizmetleri sorunsuz olarak kullanabilme açısından kullanım cihazının teknik gereksinimlerini yerine getirip getirmediğini tespit etmek için bunları önce deneme olarak kullanmalarını önerir.

6.5 7 yaşına kadar çocuklar ücrete tabi hizmetlerin kullanımından hariç tutulur. Kullanıcının 7 yaşından büyük ama 18 yaşın altında olması halinde sanal para, Premium-Features ve/veya abonelik satın almak için velisinin onayına ya da onun verdiği cep harçlığına ihtiyacı vardır. Aeria Games bu nedenle velisinin onayını ibraz etmeyen kullanıcıya ayda sadece 60,00 Euro tutarında sanal para, Features ve/veya abonelik satın alabilmesine izin vermektedir.

6.6 Aeria Games’in internet sitelerinde ile ilgili alışveriş sepetlerinde gösterildiği üzere sipariş zamanındaki fiyatlar geçerlidir. Arabelleklerden yüklenmiş sayfalar üzerinde görüntülenen farklı fiyatlar eski ve geçersizdir. Aeria Games’in web sitelerinde veya oluşturulan tekliflerde yazım veya hesaplama hataları olması halinde Aeria Games cayma hakkına sahiptir. Bir App-Store, sosyal ağ veya yabancı oyunlardaki işlemlerde onların ilgili şartları geçerlidir.

6.7 Kullanıcı, sipariş sayfasında tür ve miktarı seçtikten sonra oyunun sipariş butonuna tıklayarak sanal para veya Premium-Features almak için bir teklif verir. Sözleşme, Aeria Games’in siparişi yerine getirerek hesaba ilgili sanal para veya Premium-Features’ı geçirmesiyle yürürlüğe girer. Aeria Games, oyunların 9.8 maddesi uyarınca erişilebilirlik hakkı saklı tutulmak üzere 24 saat içinde teklifin kabulü hakkında karar verir. Sanal para veya Premium-Features’ın 6.11 maddesi uyarınca In-App-Purchase bağlamında satın alınması halinde öncelikli olarak bunun için kullanılan App-Stores şartları geçerlidir.

6.8 Bir kullanıcı tarafından satın alınan abonelik veya kullanıcı tarafından satın alınan sanal para veya Premium-Features kullanıcının ilgili kişisel hesabına geçirilecektir. Kullanıcı ile Aeria Games arasındaki kullanıcı sözleşmesi devam ettiği sürece sanal para prensip olarak geçerliliğini yitirmez. Sanal para bakiyesinin iadesi ile kullanım sözleşmesinin sona ermesi mümkün ise, bu durum kullanım şartlarında açıkça belirtilecektir.

6.9 Sanal paralar ve Premium-Features, özellikle sanal mallar Alman Medeni Kanununun 90. maddesi uyarınca mal değildir. Aeria Games bu nedenle kullanıcılara bunların mülkiyetini değil, sadece kullanım hakkını vermektedir. Sanal para veya Premium-Features edinimi veya sanal paranın Premium-Features ile değiş tokuşu bağlamında “satmadan” bahsedildiğinde bununla kullanım hakkının kabul edilmesi kastedilmektedir. "Alıcı", "Satıcı", "Satış", "Satın alma" ve benzeri gibi terimlerin bunlara karşılık gelen anlamları vardır. Tanınan kullanım hakkının kapsamı ve süresi ilgili sanal para birimi veya Premium-Feature’a bağlıdır. Kullanım hakkı en geç kullanıcı ile Aeria Games arasındaki oyunların kullanımı ile ilgili sözleşmenin sona ermesiyle sona erer. Sanal para gerçek para değildir. Bankacılık hukuku ve özellikle de Ödeme Hizmetleri Denetim Yasası (ZAG) bağlamında bir ödeme aracı veya E-para da değildir. Aeria Games, bu sanal paraların gerçek para ile değiş tokuş edilmesini men eder (Ayrıntılı bilgi için bakınız: Madde 5.8). Bir kez satın alınan sanal para kullanıcı tarafından bu kullanım şartlarında düzenlenmiş durumlarda tekrar paraya dönüştüremez. Aynı şey, kullanıcının oyunları kullanırken kazandığı sanal para için de geçerlidir.

6.10 Sanal veya gerçek para ile satın alınan Premium-Features, bu kullanım şartlarında düzenlenmiş durumlar saklı olmak üzere sanal veya gerçek para ile değiştirilemez. Oyunlarda kullanılabilen Premium-Features belli bir süreyle sınırlandırılabilir ve süre sonunda geçerliliğini yitirebilir. İlgili süreler satın alma sırasında açıkça belirtilir.

6.11 Bir uygulama ile erişilebilen oyunlar için, uygulamanın yüklenmesinden önce bir kullanım ücreti alınabilir. Sadece bir uygulama ile oynanabilen oyunlar da 6.2 hükümleri uyarınca sanal paralar ve Premium-Features içerebilir. Aeria Games böyle bir durumda, sanal paranın doğrudan uygulama içinde App-Stores üzerinden alınabilmesini sağlamak için (bu kullanım şartlarında „In-App-Purchase“ olarak anılacaktır) bir App-Store’un üçüncü şahıs hizmetlerini de kullanabilir. Bir In-App-Purchase durumunda, satın alma sözleşmesi kullanıcı ile App Store arasında yapılmış olur. Her durumda Aeria Games’e karşı bir iptal hakkı söz konusu değildir. Sosyal iletişim ağlarının sanal para veya Premium-Features satın alma olanağı sunmaları halinde In-App-Purchases kuralları benzer şekilde geçerli olacaktır.

6.12 Sanal para ve Premium-Features ücretleri, Aeria Games ya da Aeria Games tarafından görevlendirilen bir ödeme servis sağlayıcısının sipariş teyidinden sonra kullanıcı tarafından peşin olarak ödenecektir. Aeria Games gecikme durumunda, yasal oranda gecikme faizi talep etmeye, hizmetleri durdurmaya ve kullanıcının hesabını devre dışı bırakmaya yetkilidir. Bu durumda, 12. maddesi hükümleri uyarınca kullanım sözleşmesinin Aeria Games tarafından olağanüstü feshetmesi söz konusu olur.

6.13 Aeria Games, kullanıcıya kredibilitesi ve ülkesine bağlı olarak borç kaydı yöntemi veya gibi çeşitli ödeme olanakları sunmaktadır. Kullanıcı, belirtilmemiş ve daha önceden sunulmayan ödeme seçeneklerini kullanma yetkisine sahip değildir. Sosyal oyunlar veya App-Stores oyunlarında ödeme genellikle sadece ilgili sosyal ağ veya App-Store tarafından kurulan ödeme sistemi ile yapılabilmektedir.

6.14 Aeria Games için kullanıcının bir kusuru ya da hesap bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle otomatik ödeme talimatları veya kredi kartı çekişlerinin sonradan iptal edilmesine bağlı olarak ters ibrazlar ve/veya iptal ücretlerinin çıkması halinde bunlardan kaynaklanan masraflar kullanıcıya ait olacaktır. Aeria Games bu masrafları esas ücretle birlikte kullanıcının hesabından tekrar tahsil etme hakkına sahiptir. Kullanıcının bir kusuru nedeniyle (yetersiz hesap bakiyesi nedeniyle ters ibrazların olması halinde kullanıcı Aeria Games’e bundan kaynaklanan, kanıtlanmış zarar için makul bir tazminat ödemek zorundadır. Ücret ödemesinin otomatik ödeme veya kredi kartı ile yapılması ve bu sırada karşı borçların ortaya çıkması halinde Aeria Games kullanıcıya üçüncü şahıslar tarafından Aeria Games’e fatura edilen masrafa uygun olarak 10,00 € tutarında bir götürü ücret fatura eder. Kullanıcı, talep edilen zararın oluşmadığını ya da götürü ücretten çok daha düşük olduğunu kanıtlama hakkına sahiptir. Aeria Games’in başka tazminat taleplerinde bulunma hakkı saklıdır.

6.15 Kullanıcının mahsubu sadece Aeria Games’e karşı tartışmasız veya kesin olarak tespit edilmiş karşı taleplerde mümkündür. Kullanıcı bir alıkoyma hakkını ancak karşı talebin aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanması halinde kullanabilir. Kullanıcının Aeria Games’e karşı olan haklarını üçüncü şahıslara devretmesi söz konusu değildir.

6.16 Aeria Games kullanıcıya, kullanıcının üçüncü şahısların hizmetlerinden yararlanması halinde nakit ödemelerden başka karşılıkların gerekli olabildiği ek alternatif ödeme yöntemleri sunabilir. Kullanıcının bu bağlamda üçüncü şahısların hizmetlerinden yararlanması halinde, kullanıcı ile ilgili üçüncü şahıs arasında ek bir özleşme akdi yapılmış olur. Üçüncü şahıslarla yapılan bu gibi sözleşmelere bu üçüncü şahısların genel ticari işlem şartları eklenebilir. Aeria Games’in sözleşmeler ve genel ticari işlem şartlarının içerikleri üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur ve genellikle bu içerikler hakkında bilgi sahibi de değildir

6.17 Sabit hatlar ile mobil veri bağlantıları üzerinden oyun oynanması mümkün olabilir. Aeria Games, oyunların bazen yüksek bir veri hacmi gerektirdiğine ve kullanıcının veri bağlantısı operatörüne ücret ödemek zorunda kalabileceğine dikkat çeker. Veri kullanımı için fiyatlar ilgili sunucunun hizmet açıklamalarına göre hesaplanır. Aeria Games bu bağlamda hiçbir destek sağlayamaz.

6.18 Aeria Games, sanal para ve Premium-Features fiyatlarını sürekli olarak veya sınırlı bir süre için düşürmeye ve/veya sürekli olarak veya sınırlı bir süre için yeni ürünler, hizmetler veya fatura düzenlemeleri sunmaya yetkilidir. Aeria Games kullanıcıyı aboneliklerdeki fiyat değişiklikleri hakkında e-posta yoluyla veya oyun içinde bilgilendirecektir. Kullanıcının fiyat değişikliklerine, fiyat değişikliği hakkındaki bilgilendirmenin kendisine ulaşmasından sonra altı hafta içinde kısmen ya da tamamen yazılı olarak veya e-postayla yoluyla itiraz etmemesi halinde değişiklikler kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Aeria Games kullanıcıyı bu bildiride tepkisinin sonuçları hakkında açıkça bilgilendirecektir. Buna karşın kullanıcı, 12. maddede açıklandığı üzere, fesih hakkından da yararlanabilir.

§ 7 Kullanıcıların yükümlülükleri ve sorumlulukları

7.1 Kullanıcının temel yükümlülüğü muhtemelen oluşan ücretin ödenmesidir. Kullanıcının bir diğer temel yükümlülüğü de sözleşmenin imzalanması sırasında veya sözleşme ilişkisinin devamında Aeria Games’a verilerini doğru ve tam olarak bildirme zorunluluğudur. Kullanıcı bu nedenle, sözleşme teklifi veya sözleşme akdi kapsamında veya sözleşme ilişkilerinin devamında bildirdiği kişisel bilgilerinin ve sözleşme açısından önemli durumların (özellikle banka bilgileri ve kredi kartı numarası) tam ve doğru olduğunu temin eder.

7.2 Aeria Games sistemlerini virüslere karşı korumaktadır. Buna rağmen bir virüs bulaşması hiç bir zaman tam olarak engellenemez. Ayrıca, yetkisiz üçüncü şahısların Aeria Games’in izni olmadan Aeria Games’in adını kullanarak, örneğin virüsler veya sözde casus yazılımlar içeren ya da web içeriklerine virüs veya casus yazılım içeren bağlantılar kuran e-postalar göndermesi de mümkündür. Aeria Games’in bunların üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bu nedenle kullanıcılar, Aeria Games’in adıyla gönderilen tüm e-posta iletilerine virüs bulaşıp bulaşmadığını kontrol etmelidirler. Bu, diğer kullanıcılardan gelen e-posta iletileri için de geçerlidir.

7.3 Aeria Games, yazılımın kurulumu nedeniyle kullanıcının cihazında oluşabilecek Aeria Games’den kaynaklanmayan zararlar veya veri kayıplarından sorumlu değildir.

7.4 Kullanıcı, Aeria Games hesabın veya oyun kaydının devir edilmesini önceden yazılı olarak kabul etmediği müddetçe, oyunlara erişim için gerekli erişim bilgilerini (oturum açma bilgileri, parolalar vs.) kesinlikle gizli tutmayı ve herhangi bir üçüncü şahsa göstermemeyi taahhüt eder.

7.5 Kullanıcı, bir diğer kullanıcının mobil cihazını, hesabını veya oyun kaydını, kayıtlı adını veya parolasını hiçbir koşulda yetkisiz olarak kullanmayacağını taahhüt eder. Bir üçüncü şahsın, kullanıcının yeterince emniyete almadığı için erişim bilgilerine ulaştıktan sonra bir hesabı veya bir oyun kaydını kullanması halinde, kullanıcı bunları sanki kendisi kullanıyormuş gibi muamele görmek zorundadır. Aynı şey, bir mobil cihazın üçüncü şahıslar tarafından kullanımı için de geçerlidir. Kullanıcı oynamak için kendi mobil cihazını veya kendi veri bağlantısını kullanmıyorsa, bunların asıl sahibinin iznini almak zorundadır. Bu durumda kullanıcı Aeria Games’i böyle bir iznin olduğu konusunda temin eder.

7.6 Kullanıcı, yetkisiz üçüncü şahısların erişim bilgilerini bildiği veya yetkisiz kişilerin üçüncü şahısların mobil cihazını kullandığı bilgisine ulaşır ulaşmaz Aeria Games’i gecikmeden bilgilendirecektir. Aeria Games, erişim bilgilerinin güvenlik nedenleriyle düzenli aralarla değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeker.

7.7 Erişim bilgilerinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından bilindiğinden veya mobil kullanım cihazlarının üçüncü şahıslarca kullanıldığından haklı olarak şüphe edilmesi halinde, Aeria Games güvenlik nedenleriyle kendi takdirine göre erişim bilgilerini önceden haber vermeksizin hesabın veya oyun kaydının kullanımını engellemeye yetkilidir, ancak buna zorunlu değildir. Aeria Games yetkili kullanıcıyı bu konuda gecikmeden bilgilendirecek ve istek üzerine makul bir süre içinde yeni erişim bilgilerini iletecektir. Kullanıcı ilk erişim bilgilerinin geri yüklenmesini talep etme hakkı yoktur.

7.8 Aeria Games, kullanıcılarla bu kullanım şartlarında veya başka anlaşmalarla aksi kararlaştırılmadıkça kullanıcılarla genellikle e-posta ile iletişim kurar. Bu nedenle kullanıcılar, e-posta iletilerinin Aeria Games tarafından kullanıcının kayıt sırasında belirttiği ya da Aeria Games’a sonradan bildirilen e-posta adresine ulaştığından emin olmalıdırlar. Bunun için, diğerlerinin yanı sıra spam filtresinde ilgili ayarları yapacaklar ve bu e-posta adresi düzenli olarak kontrol edeceklerdir. Bunun haricinde Aeria Games’in iletişim için başka bir uygun yol seçme hakkı saklıdır.

7.9. Kullanıcı Aeria Games ile 4. maddede „İtiraz yolu hakkında bilgilendirme“ belirtilen araçlar ve adresler üzerinden irtibata geçebilir. Aeria Games, delillerin korunması nedeniyle, bu kullanım şartlarında başka bir şekil öngörülmedikçe kullanıcının aboneliği ile ilgili önemli açıklamalarını (örneğin, iptaller, şikâyetler vs.) metin biçiminde (örneğin e-posta ile) yapmasını önerir.

7.10 Aeria Games, müşteri hizmetleri ve oyun kurallarına uyulmasını takiple görevlendiren kişilerin kullanıcı sözleşmesinde değişiklikler için anlaşmalar yapmaya yetkili olmadıklarına özellikle işaret eder. Bu, özellikle yöneticiler, Gamemaster ve müşteri hizmetleri personeli için geçerlidir.

7.11 Kullanım cihazını oyunların kullanımını mümkün kılacak şekilde korumak kullanıcının sorumluluğundadır. Aeria Games, sistem gereksinimleri ve uyumluluk bilgilerini iyi niyet çerçevesinde sunmaktadır. Oyunları oynayabilmek için, kullanıcı cihazının en azından minimum sistem gereksinimlerine sahip olması ve bir internet bağlantısının olması gerekmektedir; her ikisi de Aeria games tarafından sağlanmamaktadır. Kullanım cihazları, sistem konfigürasyonları, ağ operatörleri ve işletim sistemleri sayısının çok fazla olması nedeniyle Aeria Games’in oyunların çalışabilirliğini her durumda kontrol etmesi ve sağlaması mümkün değildir. Aeria Games, kullanıcıya gerekirse Aeria Games tarafından iyi niyet çerçevesinde duyurulan sistem gereksinimleri ve uyumluluk bilgileri için oyunlarla ilgili tartışma forumları ve sıkça sorulan sorular (FAQ) listelerine de başvurmasını önerir. Oyunların mobil cihazlar veya bağlı cihazların tarayıcıları ile kullanılması da mümkün değildir veya sistem gereksinimleri ve uyumluluk bilgilerinde belirtilmese bile kısıtlamalara tabidir.

§ 8 İyileştirmeler / Özellikler / Rollback / Beta testleri / Hatalar

8.1 Sürekli olarak geliştirilmeleri ve güncelleştirilmesi sunulan oyunların doğasında vardır. Değişiklikler, oynanabilirliği sağlayan ve iyileştirilen güncelleştirmelerin oynatılması ile de ortaya çıkabilir. Aeria Games, değişiklikler ve geliştirmeler sayesinde kullanıcılara mümkün olduğunca uzun bir oyun eğlencesi sunmaya çalışmaktadır. Aeria Games kullanıcıya oyunlara erişimi bu nedenle her defasında mevcut olan şekli veya sürümü ile sunmaktadır. Değişiklikler ve geliştirmeler sistem gereksinimlerini ve uyumluluk gereksinimlerini etkileyebilir. Kullanıcı bu nedenle, belli bir durumun veya oyunun özellik kapsamının sürdürülmesi ya da eski haline getirilmesi talebinde bulunamaz. Kullanıcının, oyunun teknik olarak oynanabilirliği ile ilgili olası kusur talebi hakkı saklıdır. Oyunların sürekli olarak geliştirilmesi nedeniyle Aeria Games, yeni sanal paralar ve Premium-Features sunma, bunları tekliften çıkarma, değiştirme ya da ücretsiz temel sürümde sunma hakkını saklı tutar. Kullanıcı, Aeria Games ve onun lisans sahiplerinin oyunlarda sürekli olarak değişiklikler yapmasını ve sanal paralar ve Premium-Features eklemesini, silmesini, tekrar kullanıma sokmasını ve değiştirmesini kabul eder. Kullanıcı ayrıca, Aeria Games ve onun lisans sahiplerinin kendi takdirlerine göre her bir oyun öğesinin veya sanal paralar ve Premium-Features’ın özelliklerini, işlevlerini veya becerilerini değiştirmesini de kabul eder (böylece diğerlerinin yanı sıra Premium-Features’ın etkinliği ve işlevselliği önemli ölçüde iyileşebilir veya azalabilir, dağılımı değişebilir ya da tamamen devre dışı bırakılabilir). Kullanıcının gelecekteki bir zaman için önceden sanal para veya Premium-Features ödemesi yapmış olması ve bunları yukarıda belirtilen nedenlerle kullanamaması veya bunların ücretsiz temel sürümde de hizmete sunulamaması halinde Aeria Games kullanıcın tercihine göre alternatif olarak oyun için diğer sanal para veya Premium-Features’lar teklif edecek ve/veya ödenen meblağı kullanıcıya orantılı olarak geri ödeyecektir. Kullanıcı bu durumda sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere sona erdirmeye yetkilidir. Kullanıcının bu konuda başka hak talepleri kabul edilmeyecektir.

8.2 Aeria Games, oyunların gerçi son teknolojiye uygun olduğuna ancak oyunların kusursuzluğunun garanti edilemeyeceğine dikkat çeker. Bu nedenle, kullanıcı oyunlarda her fonksiyonun hatasız çalışmayacağını hesaba katmak zorundadır. Aeria Games, elinden geldiğince tam olarak oynanabilirliğin sağlandığı hatasız oyunlar sunmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, her yazılımda olduğu gibi, küçük yazılım hataları devre dışı bırakılamamaktadır. Kullanıcının kusurdan doğan hak taleplerinde bulunmasını haklı kılan oyun hataları ancak, oynanabilirlik veya kullanımın ciddi derecede ve kalıcı olarak engellendiği durumlarda söz konusu olabilir.

8.3 Kullanıcı, oyunların teknik kısıtlamalara tabi olabileceğini bilmektedir. Bu özellikle maksimum bellek kapasitesi, maksimum dosya büyüklüğü ve maksimum mesaj ve ilan sayısı için geçerlidir.

8.4 Aeria Games, teknik kısıtlamaların aşılması halinde bu kullanım şartlarındaki açıklamalar doğrultusunda verileri silebilir ve/veya başka verilerin kaydedilmesini ret edebilir. Aeria Games verileri silmeden önce kullanıcıyı bilgilendirecektir.

8.5 İstisnai durumlarda, örneğin güncelleme ve hata düzeltmeleri kapsamında, daha büyük zararları önlemek için (bu kullanım şartlarında “Rollback“ olarak anılacaktır) bir oyunun sıfırlanması gerekebilir. Bu esnada oyun durumu, puanlar, Highscores ve başarı ödülleri vs. önceki durumuna getirilir, bu aradaki değişiklikler veya gelişmeler kaybolur. Kullanıcının böyle bir Rollback nedeniyle sanal para veya Premium-Features teknik olarak mümkün olduğu takdirde geri yüklenecektir. Bu kullanım şartlarında aksi öngörülmedikçe, kullanıcının başka hak talepleri kabul edilmeyecektir. Aeria Games, bazı kullanıcılara örneğin sanal para veya Premium-Features şeklinde isteğe bağlı bir bonus vermeye yetkilidir, ancak buna zorunlu değildir. Böyle bir bonusun verilmesi Aeria Games’in takdirine bağlıdır ve Aeria Games’in gelecekteki bir Rollback sırasında diğer kullanıcılara veya aynı kullanıcılara da aynı şekilde bir bonus vermesini zorunlu kılmaz.

8.6 Aeria Games kullanıcıya test amaçlı olarak piyasaya sürülmeye henüz hazır olmayan oyunları, oyun öğelerini, hizmetleri ve içerikleri sunabilir (bu kullanım şartlarında „Beta-Test“ olarak anılacaktır). Beta testler bilinen veya Aeria Games tarafından bilinmeyen – aynı zamanda ciddi – program hataları içerebilir. Bunlar örneğin oyunun veya kullanıcı cihazının çökmesine neden olabilir. Aeria Games Beta test kapsamında her zaman, diğerlerinin yanı sıra sorun giderme ve oyun deneyimini iyileştirmek için içerikleri silebilir veya ekleyebilir, puanları sıfırlayabilir, yedekleri çalıştırabilir veya bazı puanları eski haline getirebilir. Kullanıcı, belli bir oyun skorunun tekrar eski haline getirilmesi talep etme hakkına sahip değildir. Aeria Games bir Beta testi her zaman uzatabilir, kısaltabilir, tamamen veya kısmen sonlandırabilir.

8.7 Kullanıcı, oyunlarda ortaya çıkan olası kusurları her zaman detaylı olarak belgelendirecek ve özellikle görüntülenen hata iletilerini tutanak şeklinde yazılı olarak bildirecektir. Kullanıcıya, olası bir hatayı bildirmeden önce oyun veya servis talimatı ve gerekirse Aeria Games tarafından sunulan sorun giderme desteklerine (özellikle sıkça sorulan sorular listeleri, sorunlar için tartışma forumları) başvurmaları önerilir. Kullanıcı, Aeria Games’i olası bir kusur gidermede elinden geldiğince destekleyecektir.

8.8 Prensip olarak dış etkiler, kullanıcın sorumlu olduğu kullanıcı hataları, zorlayıcı nedenler veya Aeria Games tarafından yapılmayan değişiklikler veya diğer manipülasyonlardan kaynaklanan hatalar garanti kapsamı dışındadır.

8.9 Aeria Games yasal anlamda hiçbir garanti üstlenmez.

§ 9 Sorumluluk sınırlaması / Erişilebilirlik

9.1 Aeria Games hizmetler için bir ücret talep ettiği sürece, sadece kasıt ve ağır ihmal durumlarında kayıtsız şartsız tazminat ödemekle sorumludur. Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlal halinde Aeria Games hafif ihmal için de sorumludur. Temel sözleşme yükümlülükleri altında, mevzuat bağlamında asli görevler olarak da adlandırılan sözleşmenin nizami olarak yerine getirilmesini mümkün kılan ve bunların yerine getirilmesine kullanıcının güvenebileceği yükümlülükler anlaşılır.

9.2 Aeria Games hizmetleri ücretsiz olarak vermesi halinde, Aeria Games sadece ağır ihmal veya kasıtlı olarak verilen zararlar için tazminat ödemekle sorumludur.

9.3 Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinde tazminat yükümlülüğü her defasında öngörülebilir zararla sınırlıdır.

9.4 Yukarıdaki 9.3 maddesi bağlamında tipik öngörülebilir zarar hesap başına en fazla 50,00 Euro’dur.

9.5 Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları yaşam, beden veya sağlığın zarar görmesi veya bir garantinin Aeria Games tarafından üstlenilmesi ya da Ürün Sorumluluğu Yasasına göre sorumluk durumunda geçerli değildir. Aeria Games‘in İletişim Yasasının 44a maddesi kapsamındaki sorumluluğu bundan etkilenmez.

9.6 Aeria Games tavsiyelerinden sadece, soruların oyunlarından biri ile ilgili olması halinde sorumludur.

9.7 Yukarıdaki hükümlerle ispat yükümlülüğünün kullanıcı aleyhine değiştirilmesi söz konusu değildir.

9.8 Aeria Games her oyun için yılda ortalama % 95'lik bir erişilebilirliği garanti etmektedir. İlgili oyun sunucularının, Aeria Games’in etki alanında olmayan teknik veya diğer sorunlar nedeniyle (örneğin zorlayıcı nedenler, üçüncü şahısların kusuru vs.) ulaşılamadığı süreler bundan hariç tutulur. Aynı şekilde, rutin bakım çalışmalarının yapıldığı süreler de hariç tutulur. Aeria Games; ağ işletmesi güvenliği, ağ bütünlüğünün korunması ve özellikle de ağda ciddi arızaların, yazılım veya kaydedilen verilerin kaybolmasının önlenmesi için gerektiği takdirde oyunlara erişimi kısıtlayabilir; bu süreler de erişilebilirliğin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Aeria Games‘in kasıt ve ağır ihmal sonucunda sunuculara ulaşılamaması halindeki sorumluluğu bundan etkilenmez. Aeria Games’in sorumluluğu ile ilgili ayrıntılı bilgi 10. maddede verilmiştir. Aeria Games’in oyunları koşullara bağlı olarak tüm dünyada kullanılamaz. Erişilebilirlik bazı ülkelerde yasal veya lisans gereksinimler nedeniyle sınırlı olabilir. Detaylı bilgi ilgili oyunun açıklamasından edinilebilir.

9.9 Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları veya kısıtlamaları, özellikle kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak hissedarlar, elemanlar, temsilciler, organlar ve bunların üyeleri olmak üzere Aeria Games’in memurları, çalışanları, temsilcileri ve yardımcılarının sorumluluğu açısından da geçerlidir.

§ 10 Yabancı İçerikler / Sorumluluk

10.1 Aeria Games kullanıcılara kendi aralarında haberleşebilecekleri iletişim olanakları sunmaktadır. Kullanıcılar, kullanıcılar tarafından web sitesinde veya bir oyunda yayınlanan bu iletişimin içeriğinden ve diğer tüm içeriklerden (özellikle metinler, fotoğraflar ve grafiklerden) kendileri sorumludur. Aeria Games, kullanıcı tarafından girilen bilgiler ve yapılan açıklamalar için hiçbir sorumluluk üstlenmez. Aeria Games, bir kullanıcının üçüncü şahıslara veya kullanıcının kendisine karşı yükümlülük ihlalleri için sorumlu tutulamaz. Aeria Games için bu içeriklerde, Telemedya Yasasının (TMG) 8. madde 1. fıkrası bağlamında yabancı içerikler söz konusudur. Yasal hükümlere göre Aeria Games servis sağlayıcı olarak, aktarılan veya kaydedilen bilgileri kontrol etmek veya herhangi bir yasadışı bir faaliyete işaret eden durumları araştırmak zorunda değildir. Aeria Games içerikleri ne sahiplenir ve ne de onaylar. Kullanıcılar tarafından üçüncü taraflarca işletilen diğer sitelere bağlantılar konulması halinde, Aeria Games bağlantılı sayfaların içeriğinden sorumlu değildir. Aeria Games bu siteleri denetlemez ve bunların içeriklerinden açıkça uzak durur. Aeria Games, yapılan bir ihbar ile yasaları ihlal eden içeriklerden haberdar olduğunda, silme haklarını kullanacak ve bunları derhal kaldıracak ya da bu içeriklere erişimi engelleyerek kullanıcı için uygun yaptırımları değerlendirecek ve gerekirse uygulamaya koyacaktır.

10.2 Aeria Games sadece, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin yayınlanması için gerekli teknik platformu sunmaktadır. Aeria Games, yabancı içeriklerden veya Aeria Games’in sadece erişim sağladığı ya da Aeria Games’in içeriğini değiştirmeden aktardığı içeriklerden sorumlu değildir. Bu, değiştirilmemiş yabancı içeriklerin ara saklaması için de geçerlidir. Aeria Games, kullanıcının Aeria Games’in içerikleri sadece yasadışı bir durum ihbarında kontrol ettiği konusunda dikkatini çeker. Aeria Games, kullanıcıları yasadışı içerikleri müşteri hizmetleri aracılığıyla (http://www.aeriagames.com/contact) bildirmeleri için açıkça çağrıda bulunmaktadır.

§ 11 Sınai korunma hakları ve telif hakları / Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik

11.1 İlgili oyunların içerikleri Aeria Games’in veya ilgili lisans sahiplerinin özel mülkiyeti altındadır. İçerikler, özellikle telif hakkı olmak üzere ulusal ve uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır. Yetkisiz dağıtımı, çoğaltılması, kullanılması veya Aeria Games’in fikri mülkiyet hakları ve telif haklarının başka bir şekilde ihlali medeni ve ceza hukuku açısından kovuşturma nedenidir.

11.2 Aeria Games kullanıcıya oyunların kullanımı kapsamında bazen yazılımlar sunmaktadır (örneğin Client gibi). Aeria Games kullanıcıya, bu yazılımı ticari olmayan bir amaçla kendi cihazında kendisine özel olmayan ve oyunların kullanım süresi ile sınırlı bir kullanım hakkı tanımaktadır. Kullanıcı bu yazılımın kopyalarını, Aeria Games’in yazılımın aktarılmasını kullanıcıya açıkça izin vermiş olmasının dışında sadece kişisel amaçlar için yedekleme ve arşivleme amacıyla alabilir. Kullanıcı, yazılımın kopyalarında yazılımdaki fikri mülkiyet ile ilgili talimatlara ve yazılımın kullanımı ile ilgili yasalara uymayı taahhüt eder.

11.3 Kullanıcının oyun veya yazılımdan tamamen veya bölümler halinde kopya alması (gerekli bir yedek kopya dışında), bunları dağıtması, satması, açık artırmaya çıkarması, kiraya vermesi, leasing yoluyla kiralaması, ödünç vermesi, değiştirmesi veya türetilmiş eserler yaratması, işlemesi, yorumlaması, oynatması, sergilemesi, alt lisans vermesi ya da toplam olarak devretmesi yasaktır. Kullanıcının, oyun veya yazılımı para karşılığında çoğaltması veya üçüncü şahısların para karşılığında erişimine mümkün kılması, oyun veya yazılımın bunlarla ilgili haklarını para karşılığında ödünç vermesi, para karşılığında kiraya vermesi veya başka bir şekilde para karşılığında üçüncü şahıslara devretmesi, değiştirmesi, yorumlaması, ters mühendislik uygulaması, kodunu çözmesi veya sökmesi ya da oyun veya yazılım bazında türetilmiş eserler yaratması yasaktır.

11.4 Oyunların tüm içerikleri ile ilgili fikri mülkiyet hakları – kullanıcı tarafından ayarlanan içeriklerin dışında – ve oyun veya yazılımdaki diğer mülkiyet hakları Aeria Games ve/veya onun tedarikçileri ve lisans sahiplerinde kalacaktır.

11.5 Yukarıda belirtilen düzenlemelerden, kullanıcının muhtemelen oyunları kullanmadan önce kabul ettiği oyun veya yazılımla ilgili diğer lisans hükümleri etkilenmez.

11.6. Aeria Games, Aeria Games’in bu suretle küçük düşürülmediği sürece kullanıcının Aeria Games oyunlarının içeriğinden kullanıcı tarafından oluşturulan şablonlar çıkarmasına ve sınırlı olarak dağıtmasına izin verir. Bu izin kesinlikle kaynak kodunu veya oyunun halka açık olmayan diğer bölümleri ve özellikle de mantığını kapsamaz. Oyun içerikleri, oyun sahneleri, karakterler, metinleri, mekânlar, kartlar, grafikler, animasyonlar, sesler, sinematografik eserler, müzik eserleri ile ışık ve resimler şablon olarak kabul edilir. Bu gibi kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler, örneğin kullanıcı tarafından kendine ait oyun bir oturumunda yorumladığı videolar („Let’s-Play-Videos“) veya oyundaki resimlerin sosyal ağlarda paylaşılması veya bunların fan siteleri veya fan forumlarında erişime sunulmasıdır. Aeria Games şablonların kullanımına endüstriyel veya ticari amaçlar için değil sadece kişisel amaçlar için izin verir. Bu izin başkalarına devredilemez. Bu esnada kullanıcıdan bağımsız bir platform işleticisinin koyduğu reklam – örneğin video portallarındaki ön reklam – kullanıcının bunun üzerinde bir etkisi yoksa ticari kullanım olarak kabul edilmez. Bu izin Aeria Games tarafından her zaman geri alınabilir. Daha geniş kapsamlı, özellikle ticari bir kullanım sadece Aeria Games’in önceden yazılı onayının alınmasından sonra mümkündür.

11.7 Kullanıcı tarafından ayarlanan içeriklerin tüm hakları kendisinde kalır. Kullanıcı oyun içeriklerinde düzenlemeler yapmakla Aeria Games’e bu oyun içeriklerini dünya çapındaki üçüncü şahısların erişimine sunması için özel olmayan, ücretsiz ve her zaman geri alınabilir bir lisans vermiş olmaktadır. Aeria Games, kullanıcı tarafından düzenlenen içerikleri sadece, bunların hatasız olarak görüntülenmesi için teknik nedenlerle gerekli olması halinde işleme tabi tutacaktır. Aeria Games’in bunların haricinde kullanıcı tarafından düzenlenen içeriklerde başka kullanım hakları olmayacaktır. Aeria Games kullanıcı tarafından düzenlenen içerikleri istediği zaman kaldırabilir. Lisans, kullanıcının kendisi tarafından düzenlediği içerikleri oyunlardan silmesiyle sona erer. Aeria Games, silme olanağı sağlamak zorunda değildir. Sosyal oyunlarda sosyal ağın şartları önceliklidir. Aeria Games’in sosyal ağ üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

§ 12 Sözleşme süresi, Olağan fesih / Sanal ev kuralları / Olağanüstü fesih

12.1 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, kullanıcı ile Aeria Games arasındaki sözleşmeler (örneğin hesap üzerinden kullanıcı sözleşmesi, bireysel oyunların kullanımı ile ilgili kullanım sözleşmeleri) belirsiz bir süre için yapılır.

12.2 Başka türlü kararlaştırılmadığı müddetçe, her iki taraf da yedi iş günlük bir süre içinde sözleşmeyi her zaman olağan bir fesih hakkına sahiptir.

12.3 Kullanıcı her zaman Aeria Games’den hesabının kapatılmasını her zaman talep edebilir. Aeria Games bu durumda kullanıcının kişisel verilerini 8 haftalık bir süreyle donduracak ve 14.3 [Link] maddesinde kararlaştırıldığı şekilde sonra silecektir. Kullanıcı, Aeria Games’den hesabını kapatma talebinde bulunmakla aynı zamanda kullanıcı sözleşmesini fesih süresini dikkate almadan fesheder. O zamana kadar satın alınan sanal para, bu tür bir fesihte herhangi bir ödeme olmadan geçerliliğini yitirir.

12.4 Olası bir abonelik sözleşmesi için geçerli olan süre, kullanıcının abonelik sözleşmesinin yapıldığı tarihte belirlediği süredir. Abonelik süresi, kullanıcının aboneliği süre dolmadan en geç beş iş gününden önce feshedinceye kadar otomatik olarak asıl süre kadar yenilenir. Abonelik, ilgili oyun web sitelerinin hesap yönetim aracı ile ya da doğrudan müşteri hizmetleri ile temasa geçilerek (http://www.aeriagames.com/contact adresinden ulaşılabilir).

12.5 Kullanıcının aboneliği iptal etmesi halinde Aeria Games önceden ödenmiş ücretleri iade etmez ve kullanıcının hesabına alacak olarak geçirilmiş sanal alacak bakiyesini de bu kullanım şartlarında belirtilmiş durumlarda gerçek para olarak geri ödemez.

12.6 Aeria Games kendi ev kurallarını uygulama hakkını her zaman saklı tutar.

12.7 Tarafların önemli bir sebepten dolayı her zaman olağanüstü fesih hakkı yukarıda belirtilen hükümlerden etkilenmez. Aeria Games, özellikle aşağıdaki şartların oluşması halinde önemli bir sebepten dolayı fesih hakkına sahiptir:

a. Kullanıcının kusurlu olarak karşı yasaları, bu kullanım şartlarını, oyun kurallarını ve/veya sanal paralar veya Premium-Features ile ilgili yararlanma şartlarını ihlal etmesi ve uyarıya rağmen tekrar tekrar aynı veya benzer şekilde kurallara uygun davranmaması;

b. Kullanıcının en az 10,00 Euro tutarındaki bir ücreti ödemede gecikmesi ve iki uyarıya rağmen ödememesi;

c. Kullanıcının hesabını uyarıya rağmen üç ay boyunca kullanmaması;

d. Kullanıcının, hesaplarından birini kullanırken 12.7 maddesindeki a, b veya c şıklarında belirtilen fesih nedenlerinden birini yerine getirmesi;

e. Kendilerinin kayıt sistemi üzerinden kullanıcının Aeria Games’deki hesabına erişim sağladığı üçüncü kişilerin (örneğin sosyal ağ sağlayıcıları), Aeria Games’den kullanıcı verilerini silmesini ve/veya benzeri önlemler almasını talep etmesi;

f. Kendilerinin kayıt sistemi üzerinden kullanıcının Aeria Games’deki hesabına erişim sağladığı üçüncü kişilerin (örneğin sosyal ağ sağlayıcıları), Aeria Games’in verilere ulaşmasını kısıtlaması.

12.8 Ciddi ihlallerde, sözleşme önceden bir ihtarda bulunmadan derhal fesih edilebilir.

12.9 Ciddi bir ihlal, Aeria Games’in sözleşmeye bağlı kalmasının beklenemediği bir ihlaldir.

12.10 Aeria Games’den aşağıdaki durumlarda genellikle sözleşmeye bağlı kalması beklenemez:

Kullanıcının ceza kanunlarını ihlal etmesi;

Kullanıcının hesabı veya bir oyunu izin verilmeyen bir şekilde kullanması (bakınız yukarıda madde 5);

Kullanıcının kayıt sırasında (bakınız yukarıda madde 3) veya ücrete tabi hizmetlerin ödemesinde (bakınız madde 6) yanlış bilgiler vermesi;

Kullanıcının, hesaplarından birini kullanırken 12.10 maddesindeki a, b veya c şıklarında belirtilen fesih nedenlerinden birini yerine getirmesi;

12.11 Aeria Games tarafından önemli bir sebepten dolayı haklı olarak bir fesih ihbarında bulunulması halinde Aeria Games, kullanıcının süresine uygun bir fesihte sözleşme süresince (Aeria Games tarafından henüz hizmetler, özellikle önceden sağlanan sanal paralar veya Premium-Features için) ödemek zorunda olduğu tüm ücretler toplamının % 75'i tutarında bir meblağı talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcının, hiçbir zararın oluşmadığını ya da çok daha az bir zararın oluştuğunu kanıtlama hakkı saklı kalır. Kullanıcının Aeria Games tarafından sağlanan hizmeti almış olması halinde geri ödeme için hiçbir hak talebi söz konusu değildir. Özellikle, kullanıcının Aeria Games’e sipariş verdiği ve aldığı sanal paralar veya Premium-Features için hiçbir geri ödeme yapılmaz.

12.12 Olağanüstü fesihe kullanıcının neden olması halinde, Aeria Games’in önceden kesin yazılı onayını almadan, hesabı kapatılmış ise yeniden bir hesap açması yasaktır. Böyle bir durumda kullanıcın, Aeria Games’in önceden kesin yazılı onayını almadan, erişimin engellendiği bir oyun için yeniden bir oyun kaydı yaptırması da yasaktır. Aeria Games’in bu yasağın ihlal edildiğini tespit etmesi halinde, Aeria Games önceden uyarmadan bu hesabı veya oyun kaydını kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir.

Olağanüstü fesihe Aeria Games’in neden olması ve kullanıcının hesabında bir oyun için hala sanal para bulunması halinde Aeria Games, sanal parayı kendisi tarafından sunulan ve kullanıcı tarafından istenen bir oyuna alacak olarak kaydedecektir. Karşılıklı çıkarlar dikkate alındığında, örneğin eşdeğer ya da benzer bir oyun sunulamadığı için kullanıcıdan istisnai olarak Aeria Games’in başka bir oyunu için kredi kullanmasının beklenememesinin dışında nakit para iadesi söz konusu değildir. Bu durumda Aeria Games kullanıcıya, muhtemelen hala hesabında bulunan sanal parayı kullanıcı tarafından gerçekten ödenen meblağ miktarında iade edecektir. Bu kullanım şartlarında aksi öngörülmedikçe, kullanıcının başka hak talepleri kabul edilmeyecektir

12.14 Aeria Games, örneğin Aeria Games ile ilgili lisans sahibi arasındaki söz konusu lisans sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Aeria Games’in ilgili oyunun işletme hakkını kaybetmesi halinde kullanıcının oyun kaydı ilgili olarak bazı oyunlar için özel bir fesih hakkı vardır. Aeria Games bu durumda, oyunun işletilmesi ve kullanımı ile ilgili tüm sözleşmeleri (örneğin kullanıcı sözleşmesi, sanal para veya Premium-Features’ın hizmete sunulması ve kullanımı sözleşmesi) oyunu durdurma tarihi itibariyle olağanüstü fesih hakkına sahiptir. Diğer bir fesih hakları bundan etkilenmez. Madde 12.7 buna uygun olarak uygulanır.

12.15 Her fesih bildirisi yazılı olarak yapılacak ve yazılı şekil e-posta yoluyla da korunacaktır. Olağanüstü fesih için fesih nedenleri, bunların fesih ihbarı yazısında yer almaması halinde, talep üzerine derhal yazılı olarak bildirilecektir. Bir olağan fesihte fesih nedenlerinin belirtilmesine gerek yoktur.

§ 13 Kazanç oyunları / Turnuvalar / Yarışmalar

Aeria Games oyunlarda yarışmalar, turnuvalar veya kazanç oyunları düzenleyebilir. Aeria Games kullanıcılara hiçbir kar garantisi vermez. Kullanıcılar, böyle bir hakkın işbu kullanım şartlarında açıkça belirtilmediği müddetçe ikramiyenin nakit olarak ödenmesini talep edemezler. Bir ikramiyenin nakit olarak ödenmesi ancak böyle bir ikramiyenin Aeria Games tarafından açıkça vaat edilmesi halinde mümkündür. Aeria Games’in olası ikramiye hakkının muhtemel manipülasyonlar sayesinde – genel anlamda her tür cezayı gerektirici teknik ve adli manipülasyonlar – elde edildiğini tespit etmesi halinde de bir hak talep edilemez. Kullanıcı, Aeria Games’in oyunlarına katılmakla Aeria Games’in her zaman bir ikramiye hakkının meşruluğu açısından kapsamlı bir araştırma açılmasının talep etme hakkının olduğunu ve bu arada kullanıcının kişisel onayı olmadan ikramiye ödemesini ret edebileceğini kabul eder. İkramiye hakkı, kullanıcının davranış kurallarına aykırı davranması halinde de kaybolur. Şüpheli durumlarda ispat yükümlülüğü kullanıcıya aittir; kullanıcı, oyun kurallarına uygun olarak davrandığını ortaya koymak zorundadır. Kullanıcı, muhtemelen yasal bir durum olmasa bile, ispat yükünün kendisine ait olduğunu bilmektedir ve bunu açıkça kabul etmektedir.

§ 14 Veri koruma

14.1 Aeria Games, sözleşmenin imzalanması sırasında ve teklifin kullanımı kapsamında alınan kullanıcı verilerini, özellikle bunların sözleşmenin düzenli olarak yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, ilgili veri koruma hükümlerine göre uygun olarak işleme tabi tutacaktır. Aeria Games’in veri koruma hükümleri geçerlidir (indirme adresi: http://www.aeriagames.com/de/policy/privacy).

14.2 Kullanıcı her zaman tüm kişisel verilerinin silinmesini privacy@aeriagames.com adresine göndereceği bir e-posta ile Aeria Games’den talep etme hakkına sahiptir. Bu 14.2 maddesi kapsamındaki silme talebi kullanıcı tarafından yapılan bir ihbarsız fesih anlamına gelir ve burada bu bu kullanım şartlarının 12.3 maddesi [LinkAML3] uygulanır.

14.3 Oyunlar kapsamında farklı oyuncular arasında iletişimde cezayı gerektirici davranışlar da (örneğin, küçüklerin tacizi) olabileceği için, kullanıcı ve Aeria Games suçların etkili bir şekilde takibi için kişisel verilerinin, silme talebinin kullanıcıdan gelse bile, bu talebin Aeria Games’e ulaşmasından itibaren 8 hafta süreyle önce sadece dondurulması konusunda anlaşmışlardır. Bu bekleme süresi ayrıca, üçüncü bir şahıs tarafından bir yetkisiz silme talebi durumunda (örneğin, bir hesap hırsızlığı durumunda) bir hesabın yeniden etkinleştirilmesi konusunda Aeria Games’in işini kolaylaştırır. Yukarıda belirtilen 8 haftalık sürenin dolmasından sonra kişisel veriler geri dönüşümü olmayacak bir şekilde silinecektir.

Yukarıda belirtilen uygulamalar, kullanıcın Aeria Games ile yaptığı bu kullanıcı sözleşmesini olağan bir şekilde feshetmesi ve bu nedenle kişisel verilerinin silinmesi veya kullanıcı sözleşmesinin Aeria Games tarafından feshedilmesi (örneğin, kullanıcının yanlış beyanlarda bulunduğu ya da yasaklı bir üye adı seçtiği için, bu konuda bakınız: Bu kullanım şartlarının 5.11 [Link] veya 7.1 [Link] maddeleri.

14.4 Oyuncu karakterleri („games character“) silinemez, çünkü bunlar diğer kullanıcıların oyuncu karakterler ile etkileşim halindedir ve bu nedenle silinmeleri oyun akışında hatalar veya çarpıtmalara neden olabilir. Kullanıcı bu nedenle, oyuncu karakterleri için kimliğini veya açık adını belli edebilecek adlar seçmemekle yükümlüdür.

§ 15 Kullanım şartlarında değişiklikler

15.1 Aeria Games, gerekli görülmesi ve kullanıcının güven ve inancına halel vermemesi şartıyla bu kullanım şartları her zaman gelecekte geçerli olmak üzere değiştirme hakkını saklı tutar. Bir değişiklik özellikle yasal durumda ayarlamalar yapmak için gerekli olabilir. Yeni çıkan mahkeme kararları da yasal durumda değişiklik olarak kabul edilir. Oyunlardaki değişiklikler ve geliştirmeler de kullanım şartlarında değişiklik ya da ek yapılmasını gerekli kılabilir.

15.2 Bir değişiklik veya ek yürürlüğe girmeden en az altı hafta önce uygun bir şekilde metin formatında duyurulacaktır. Kullanım şartlarının uyarlanması ile ilgili bildirim genellikle /e-posta yoluyla veya oyunların web sitesinde veya oyunlarda, ama her durumda kullanıcının hesabı ile bir sonraki oturum açması sırasında yapılacaktır.

15.3 Kullanıcı, yapılan bir değişiklik veya eke karşı yayınlanmasından ve bilgi sahibi olunmasından sonra altı hafta içinde Aeria Games’e itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazın zamanında yapılmış olması halinde her iki taraf da sözleşmeyi bu sözleşmenin fesih hükümlerine göre olağanüstü fesih hakkına sahiptir. Diğer bir fesih hakları bundan etkilenmez. Kullanıcı itiraz süresi içinde itiraz etmez ve hizmetleri kullanmaya devam ederse değişiklik veya eklemeler kabul edilmiş sayılır ve sözleşmenin bir parçası olurlar.

15.4 Aeria Games, kullanıcının kullanım şartlarında değişiklikler hakkındaki bilgilendirmede itiraz ve fesih olanağı, süre ve özellikle yapılmayan bir itirazın hukuki sonuçlarına bilhassa dikkatini çekecektir.

§ 16 Son Hükümler

16.1 Taraflardan birinin işbu kullanım şartları kapsamındaki haklarını kabul ettirmede gecikmesi, ihmal etmesi ya da bunlardan feragat etmesi ya da diğer tarafa süre tanıması ilgili hakkın varlığını etkilemez.

16.2 Kullanıcılar, işbu sözleşmeden doğan haklarını üçüncü kişilere devredemezler. Bu ancak, Aeria Games’in buna önceden yazılı olarak izin vermesi halinde mümkündür. Aeria Games, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devretme hakkına sahiptir. Böyle bir devir durumunda kullanıcı oyunların kullanımını sürelere uymadan feshetme olanağına sahiptir. Hesapta o tarihe kadar bulunan sanal para bu durumda kullanıcıya iade edilir.

16.3 Kullanıcı bir dava açmayı düşünüyorsa bunu bir Alman Mahkemesinde ya da ikamet ettiği yerdeki mahkemede açmalıdır.

16.4 Bu kullanım şartları temelinde yapılan sözleşmeler ve bunlarla ilgili talepler için sadece Federal Almanya yasaları geçerli olup standart BM Satın Alma Hukuku dikkate alınmayacaktır.

16.5 İşbu kullanım şartlarının münferit hükümlerden birinin geçersiz olması veya ileride geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğine halel getirmeyecektir.

16.6 Bu kullanım sözleşmesi ile ilgili değişiklikler, eklemeler ve ek anlaşmaların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu, yazılı şekil şartının değiştirilmesi için de geçerlidir. Yazılı şekil bu kullanım şartlarında değişiklikler için geçerli değildir.

Berlin, 7 Temmuz 2014

Teklif sahibi: Aeria Games Europe GmbH