Author Message

GraceZone

Rank 0
Joined
08 Apr 2013
Posts
8
Location
Thailand
PostedApr 08, 2013 3:50 pm

By now you know that .....
that part ......

ก่อนนี้ ฝันจะเป็นอย่างใคร
A morning to forget your eyes with questions that we couldn't forget dreams?

และตอนนี้
ความฝันเธอเป็นอย่างไร


???????


.....follow that sky command to advance to life.

Run Chase
or polite

today,

what we do.


Or her own dream is to make the final selection.


ก่อนนี้ ฝันจะเป็นอย่างใคร
และตอนนี้ ความฝันเธอเป็นอย่างไร

จะทำตามที่เชื่อกันมาว่าฟ้าบัญชาให้ชีวิตก้าวไป
หรือจะทำเพื่อฝันเธอเองสุดท้ายจะเลือกทางใด

กี่เช้าที่ต้องลืมตากับคำถาม
ว่าเราหลงลืมความฝันหรือเปล่า
วิ่งไล่ตาม หรือคุกเข่า ในวันนี้เราทำอะไร
ความฝันยังร้องเรียกเราอยู่ตรงนั้น
ปลุกใจให้มันลุกยืนขึ้นใหม่
ทุกๆ สิ่ง ที่ยิ่งใหญ่ เอาชนะมันได้ด้วยใจ เท่านั้น

ก่อนนี้ ฝันจะเป็นอย่างใคร
แต่ตอนนี้ ความฝันต้องเป็นอย่างใจ

เราอาจจะต้องแลกมันมาด้วยช่วงเวลาที่ท้าทายจิตใจ
หรืออาจจะต้องล้มบางทีมีแผลมีรอยรอบกาย

กี่เช้าที่ต้องลืมตากับคำถาม ว่าเราหลงลืมความฝันหรือเปล่า?
วิ่งไล่ตาม หรือคุกเข่า ในวันนี้เราทำอะไร
ความฝันยังร้องเรียกเราอยู่ตรงนั้น ปลุกใจให้มันลุกยืนขึ้นใหม่?
ทุกๆ สิ่ง ที่ยิ่งใหญ่ เอาชนะมันได้ด้วยใจ (เท่านั้น)

จะร้อน จะหนาว ฝันยังรอเราก้าวไปคว้ามา
ถ้าใจไม่ท้อต่อความอ่อนล้า สักวันต้องถึง

กี่เช้าที่ต้องลืมตากับคำถาม
ว่าเราหลงลืมความฝันหรือเปล่า
วิ่งไล่ตาม หรือคุกเข่า ในวันนี้เราทำอะไร
ความฝันยังร้องเรียกเราอยู่ตรงนั้น
ปลุกใจให้มันลุกยืนขึ้นใหม่
ทุกๆ สิ่ง ที่ยิ่งใหญ่ เอาชนะมันได้ด้วยใจ เท่านั้น


By now you know that .....Display posts from previous:   Sort by: